diumenge, 30 de desembre de 2012

Enfront el robatori de la Paga extra

Finalment, cap administració valenciana ingressarà la paga extraordinària de Nadal de 2012 en els comptes corrents del seu personal. Enfront d’aquest evident robatori que ens perpetren a causa del Reial decret llei 20/2012, d’11 de juliol, del Govern de l’Estat, no tindrem més remei que reaccionar fins i tot davant dels tribunals de Justícia. Tots els sindicats de la Plataforma, no obstant això, ens hem posat d’acord en l’estratègia que tot seguit us exposem, amb l’objectiu de facilitar la defensa jurídica de tot el món, però amb el menor cost i esforç possible.Quan es pot començar a recórrer i fins a quan? 
Quan siga evident que no ens han pagat, és a dir, un mes després de la data en la qual ens haurien d’haver ingressat la paga: a la fi de gener de 2013. Està exceptuat d’aquesta afirmació el personal al servei de l’Administració de Justícia, al qual ja han començat a descomptar-li la part proporcional des del darrer mes d’agost. 

Com que és una reclamació de quantitat, el personal funcionari disposa de quatre (4) anys, és a dir, fins a gener de 2017. 

Hem de recórrer tots i totes ja? 
Com tenim temps fins a 2017, no cal fer-ho tot el món alhora. De fet, us proposem que NO recorregueu en aquest moment, sinó que espereu al resultat dels recursos que interposaran les organitzacions sindicals. 

Quina via utilitzaran els sindicats per a recórrer? 
Depén dels diversos règims jurídics del personal públic: 

-         En el cas del personal laboral, es presentaran conflictes col·lectius en els diversos àmbits en els quals hi haja convenis col·lectius en vigor. Aquesta acció la duran a terme els sindicats legitimats en cada àmbit, i permet obtenir una resolució que afecta tot el personal afectat per aqueix conveni col·lectiu. 

-         En el cas del personal funcionari i estatutari, cada sindicat presentarà un nombre limitat de recursos que abasten tots els àmbits sectorials (Administració de la Generalitat, Administració de Justícia, Educació o Sanitat, administracions locals, organismes autònoms, etc.), i assumiran els costos del procediment contenciós en el cas que es perdera. Així, no caldrà que recorregueu totes i cadascuna de les persones en aquest moment. Quan haja sentències fermes dels primers recursos, que esperem que siguen positives, es podrà efectuar l’extensió de sentència que corresponga. 

-         Per a l’Administració General de l’Estat, aquest mateix procediment s’unificarà al si de la plataforma estatal de sindicats del sector públic. 

Què demanaran els sindicats? 
Dues coses: en primer lloc, el pagament íntegre de la paga extra de Nadal de 2012. Pensem que hi ha motius per defensar-ho, com la inadequada utilització del Decret llei o la recent aprovació de la Llei de pressupostos de l'Estat. 

La segona qüestió, que es demanarà de manera subsidiària, serà el pagament dels 44 dies reportats de la paga extra, ja que el Decret llei que l’anul·la va entrar en vigor el 15 de juliol. Sobre aquesta segona petició hi ha abundant doctrina jurisprudencial. 

En el cas del personal laboral, en alguns casos seran 14 dies (els de juliol), depenent d’allò que diga cada conveni col·lectiu.

Aleshores, jo no puc recórrer en nom propi? 
Sí es pot. L’estratègia que us proposem busca estalviar esforços i costos, però no nega que cada persona puga recórrer pel seu compte. Però no ho recomanem. 

S’ha de tenir en compte que amb la nova llei de taxes judicials, les persones funcionàries estem obligades a acudir amb advocat/ada i procurador/a, la qual cosa multiplica els costos dels recursos, ja que fins al moment no era necessari que acudírem amb aqueix assessorament, sinó que era voluntari. A més, les costes s’han generalitzat i en el cas de perdre el recurs també han augmentat. 

Jo ja he recorregut, ara què faig? Hi ha persones que han recorregut ja, normalment presentant un recurs d’alçada. En aqueix cas, han d’anar fins al final, presentant recurs contenciós i els recursos posteriors que calga fins obtenir una sentència ferma. 

Si no es fa així, es pot considerar que l’acte -la no percepció de la paga extra- ha estat consentit, amb la qual cosa aqueixa persona seria exclosa d’una possible recuperació del pagament per les vies que abans hem exposat. En aquests casos, us recomanem que us adreceu al sindicat de la vostra confiança perquè els seus serveis jurídics es facen càrrec de la qüestió. Penseu que hi ha terminis a complir que poden invalidar tot el procediment.

Si faig cas dels sindicats, no se’m passarà el termini per a recórrer? 
No. Com ja hem dit més amunt, aquesta qüestió cal enfocar-la com una reclamació de quantitat, de manera que hi ha quatre (4) anys, és a dir, fins a gener de 2017. Amb el ritme habitual de l’Administració de Justícia, hauríem de tenir sentències fermes bastant abans d’aqueixa data. 

Casos especials 
Hi ha alguns casos que la situació particular de cada persona fa convenient que es recorra individualment. Per exemple, les persones que s’hagen jubilat o que s’hagen de jubilar entre l’1 de juny de 2012 i el moment de l’ingrés dels diners de la paga extra com aportació al Pla de pensions -com preveu el Decret llei 20/2012-, etc. En aquests casos, us heu d’adreçar al sindicat de la vostra confiança perquè us assessoren.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada