diumenge, 30 de desembre de 2012

Life Cycles

Video para promocionar la bici o incluir en la unidad didáctica sobre la bicicleta. Life Cycles cuenta una historia personal de la bicicleta, desde su creación hasta su desaparición final. Un viaje audiovisual impresionante, con una fotografía espectacular. Via Carmelo Gil Gutiérrez

 

Educación Física en la nube: Actividades y juegos deportivos cooperativos

Educación Física en la nube: Actividades y juegos deportivos cooperativos:
en la que nos facilita el enlace al sitio web de EducaRueca , el cual contiene una amplia y recomendable recopilación de actividades y juegos deportivos cooperativos para utilizar en las clases de Educación Física.

A continuación tenéis el resumen y los enlaces de todas las actividades que aparecen recogidas en dicha web. Muchas de ellas se pueden descargar en pdf.

Introducción - Bases TEÓRICAS para la Educación Física y los Deportes Cooperativos.
JUEGOS DEPORTIVOS Cooperativos con los nombres propios.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos CORRER.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos PILLAR.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos con PELOTAS.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos con GLOBOS.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos con AROS.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos con CUERDAs y COMBA.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos con BANCOs y VARAs.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos con COLCHONETAs - RAYUELA - SACO.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos con PELOTONA.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos en el AGUA.
JUEGOS DEPORTIVOS cooperativos OTROS VARIOS.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes BALOMPIE.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes BALONMANO.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes BALONVOLEA.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes INDIACA.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes BALONCESTO.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes HOCKEY.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes RAQUETAS.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes con COBIJAs.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes SALTOs y VOLTERETAs.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes PLATILLO VOLADOR.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes GOLF, BOLOS y MALABARES.
Variaciones COOPERATIVAS para deportes PELOTA A MANO, PATINES y ESQUÍES.
EQUILIBRIOS, ACROBACIAS, acrosport.
Aerobic, bailoterapia, coreografías.
Actividades de RELAJACIÓN en las sesiones de Educación Física Cooperativa.
Bibliografía e informaciones de referencia sobre Actividades Físicas y Deportes Cooperativos.
Aquí va un cuadernillo con numerosos ejercicios cooperativos para realizarlos con el PARACAÍDAS.
Aquí encontraréis numerosas DANZAS de grupo..
Aquí encontraréis videos de algunas ACTIVIDADES COOPERATIVAS en EDUCACIÓN FISICA.
Aquí encontraréis numerosas actividades y deportes cooperativos preparados ya para ponerlos en práctica con vuestros grupos educativos.

Enfront el robatori de la Paga extra

Finalment, cap administració valenciana ingressarà la paga extraordinària de Nadal de 2012 en els comptes corrents del seu personal. Enfront d’aquest evident robatori que ens perpetren a causa del Reial decret llei 20/2012, d’11 de juliol, del Govern de l’Estat, no tindrem més remei que reaccionar fins i tot davant dels tribunals de Justícia. Tots els sindicats de la Plataforma, no obstant això, ens hem posat d’acord en l’estratègia que tot seguit us exposem, amb l’objectiu de facilitar la defensa jurídica de tot el món, però amb el menor cost i esforç possible.Quan es pot començar a recórrer i fins a quan? 
Quan siga evident que no ens han pagat, és a dir, un mes després de la data en la qual ens haurien d’haver ingressat la paga: a la fi de gener de 2013. Està exceptuat d’aquesta afirmació el personal al servei de l’Administració de Justícia, al qual ja han començat a descomptar-li la part proporcional des del darrer mes d’agost. 

Com que és una reclamació de quantitat, el personal funcionari disposa de quatre (4) anys, és a dir, fins a gener de 2017. 

Hem de recórrer tots i totes ja? 
Com tenim temps fins a 2017, no cal fer-ho tot el món alhora. De fet, us proposem que NO recorregueu en aquest moment, sinó que espereu al resultat dels recursos que interposaran les organitzacions sindicals. 

Quina via utilitzaran els sindicats per a recórrer? 
Depén dels diversos règims jurídics del personal públic: 

-         En el cas del personal laboral, es presentaran conflictes col·lectius en els diversos àmbits en els quals hi haja convenis col·lectius en vigor. Aquesta acció la duran a terme els sindicats legitimats en cada àmbit, i permet obtenir una resolució que afecta tot el personal afectat per aqueix conveni col·lectiu. 

-         En el cas del personal funcionari i estatutari, cada sindicat presentarà un nombre limitat de recursos que abasten tots els àmbits sectorials (Administració de la Generalitat, Administració de Justícia, Educació o Sanitat, administracions locals, organismes autònoms, etc.), i assumiran els costos del procediment contenciós en el cas que es perdera. Així, no caldrà que recorregueu totes i cadascuna de les persones en aquest moment. Quan haja sentències fermes dels primers recursos, que esperem que siguen positives, es podrà efectuar l’extensió de sentència que corresponga. 

-         Per a l’Administració General de l’Estat, aquest mateix procediment s’unificarà al si de la plataforma estatal de sindicats del sector públic. 

Què demanaran els sindicats? 
Dues coses: en primer lloc, el pagament íntegre de la paga extra de Nadal de 2012. Pensem que hi ha motius per defensar-ho, com la inadequada utilització del Decret llei o la recent aprovació de la Llei de pressupostos de l'Estat. 

La segona qüestió, que es demanarà de manera subsidiària, serà el pagament dels 44 dies reportats de la paga extra, ja que el Decret llei que l’anul·la va entrar en vigor el 15 de juliol. Sobre aquesta segona petició hi ha abundant doctrina jurisprudencial. 

En el cas del personal laboral, en alguns casos seran 14 dies (els de juliol), depenent d’allò que diga cada conveni col·lectiu.

Aleshores, jo no puc recórrer en nom propi? 
Sí es pot. L’estratègia que us proposem busca estalviar esforços i costos, però no nega que cada persona puga recórrer pel seu compte. Però no ho recomanem. 

S’ha de tenir en compte que amb la nova llei de taxes judicials, les persones funcionàries estem obligades a acudir amb advocat/ada i procurador/a, la qual cosa multiplica els costos dels recursos, ja que fins al moment no era necessari que acudírem amb aqueix assessorament, sinó que era voluntari. A més, les costes s’han generalitzat i en el cas de perdre el recurs també han augmentat. 

Jo ja he recorregut, ara què faig? Hi ha persones que han recorregut ja, normalment presentant un recurs d’alçada. En aqueix cas, han d’anar fins al final, presentant recurs contenciós i els recursos posteriors que calga fins obtenir una sentència ferma. 

Si no es fa així, es pot considerar que l’acte -la no percepció de la paga extra- ha estat consentit, amb la qual cosa aqueixa persona seria exclosa d’una possible recuperació del pagament per les vies que abans hem exposat. En aquests casos, us recomanem que us adreceu al sindicat de la vostra confiança perquè els seus serveis jurídics es facen càrrec de la qüestió. Penseu que hi ha terminis a complir que poden invalidar tot el procediment.

Si faig cas dels sindicats, no se’m passarà el termini per a recórrer? 
No. Com ja hem dit més amunt, aquesta qüestió cal enfocar-la com una reclamació de quantitat, de manera que hi ha quatre (4) anys, és a dir, fins a gener de 2017. Amb el ritme habitual de l’Administració de Justícia, hauríem de tenir sentències fermes bastant abans d’aqueixa data. 

Casos especials 
Hi ha alguns casos que la situació particular de cada persona fa convenient que es recorra individualment. Per exemple, les persones que s’hagen jubilat o que s’hagen de jubilar entre l’1 de juny de 2012 i el moment de l’ingrés dels diners de la paga extra com aportació al Pla de pensions -com preveu el Decret llei 20/2012-, etc. En aquests casos, us heu d’adreçar al sindicat de la vostra confiança perquè us assessoren.

divendres, 21 de desembre de 2012

Educación Física: la película

Sinopsis:
Exequiel es un profesor de educación física que vive, junto a su padre, en San Antonio. En la misma casa donde nació y creció. La vida de Exequiel no ha tenido muchos avances ni sobresaltos. El reencuentro con un antiguo amor y otros golpes de la vida, harán que nuestro protagonista comience a replantearse su futuro y en especial, su pasado. Educación Física, es una historia íntima, sencilla, que busca en los rincones de la soledad los motivos por los cuales un hombre ha visto pasar su vida, sin nunca atreverse a hacer algo con ella.

dimecres, 19 de desembre de 2012

26 hechos que distinguen a la educación finlandesa


OTRA∃DUCACION


En un ensayo titulado Glosario mínimo sobre la educación en Finlandia, incluido en este mismo blog, describí las características principales del sistema educativo finlandés, reconocido como modelo estrella a nivel mundial, experiencia que inspira a muchos a explorar vías alternativas para la innovación educativa y la reforma de los sistemas escolares. Finlandia destaca no solo por ubicarse sistemáticamente entre los países con mejores resultados en la prueba internacional PISA sino sobre todo - ¡muy importante! - porque dichos resultados se logran sin padecimiento de los estudiantes y sus familias, haciendo de la educación y del aprendizaje en el medio escolar una experiencia gratificante, a diferencia de lo que acontece hoy con otros países también ubicados en la cima de PISA como son Hong Kong o Corea del Sur. 


En esta entrada me limito a traducir del inglés al español estos "26 hechos sorprendentes sobre el sistema educativo no ortodoxo de Finlandia" ("26 Amazing Facts About Finland's Unorthodox Education System"), los cuales captan de manera sintética algunos de los rasgos que hacen de éste un sistema excepcional, muy diferente de los que predominan en los "países occidentales", tanto en el Norte como en el Sur (especializado en tratar de seguir los malos modelos del Norte). Algunas diferencias del modelo educativo finlandés que se relievan aquí: a) NO a la evaluación y a las pruebas, b) NO es centralizado, c) NO da prioridad a la excelencia sino a la equidad, d) NO fomenta la competencia sino la cooperación entre los alumnos, e) NO aboga por más tiempo de estudio sino por más juego y más tiempo libre. 


Cabe hacer algunas aclaraciones sobre este artículo:


- Se refiere únicamente al sistema escolar. Este contituye solo una parte de lo que es y explica el modelo educativo finlandés, que cuenta con la familia como elemento central y que incluye un sinnúmero de recursos de aprendizaje como son bibliotecas, espacios culturales y deportivos, etc.

- Las comparaciones se hacen con respecto al sistema escolar en Estados Unidos, destacando las abismales diferencias entre ambos países en cuanto a costos, estrategias y resultados. Cabe a cada uno de nosotros comparar los hechos y datos de Finlandia con los de nuestros respectivos países.


Les dejo con los "26 hechos sorprendentes" que distinguen al sistema escolar finlandés respecto del de Estados Unidos y del modelo escolar dominante en la actualidad en todo el mundo:1. Los niños y niñas finlandeses empiezan la escolaridad a los 7 años de edad.

2. Hasta la adolescencia rara vez son sometidos a pruebas o se les envía tareas a la casa.

3. Durante los primeros seis años no se evalúa a los niños (es, básicamente, una edad para jugar).

4. Existe solamente una prueba estandarizada obligatoria, la cual se aplica cuando los alumnos tienen 16 años.


5. Todos los alumnos, independientemente de su inteligencia o capacidad, aprenden en la misma clase.


6. Finlandia gasta por alumno alrededor de 30% menos que Estados Unidos.


7. 30% de los alumnos finlandeses recibe ayuda adicional durante los primeros nueve años de escolaridad.


8. 66% de los estudiantes ingresan a la universidad (el índice más alto en toda Europa).


9. La diferencia entre estudiantes con bajos y con altos rendimientos es la más pequeña del mundo. 

10. Las clases de ciencias tienen un límite de 16 estudiantes a fin de que puedan realizar experimentos prácticos en cada clase.

11. 93% de los estudiantes finlandeses se gradúan de la enseñana secundaria (17.5% más que en Estados Unidos).

12. 43% de los estudiantes secundarios optan por colegios vocacionales (esta opción no les impide acceder a la universidad, si así lo desean).


13. Los estudiantes de primaria tienen 75 minutos de receso cada día (solo 27 minutos en el caso de Estados Unidos).


14. Los profesores finlandeses pasan 4 horas al día frente al aula y dedican 2 horas a la semana en el plantel para "desarrollo profesional".


15. Finlandia tiene el mismo número de profesores que la ciudad de Nueva York, pero muchos menos alumnos (600.000 en comparación con 1.1 millones en NY).

16. El sistema escolar finlandés es financiado 100% por el Estado.

17. Todos los profesores deben tener una Maestría, la cual es subsidiada en su totalidad por el Estado.

18. El currículo nacional consiste solo en lineamientos generales.

19. Los futuros profesores son seleccionados entre el 10% de los mejores graduados.

20. En el año 2010, 6.600 aplicantes se presentaron para 660 cupos de capacitación para profesores de primaria.


21. El salario promedio de un profesor finlandés que se inicia era de US 29.000 en 2008 (en Estados Unidos, US 36.000 en el mismo año).


22. Profesores de secundaria con 15 años de experiencia ganan 102% de lo que gana un graduado universitario (apenas 62% en Estados Unidos).

23. No existe pago por mérito para los profesores (es decir, vinculado a los redimientos o puntajes de sus alumnos).

24. Los profesores gozan del mismo estatus que los médicos o los abogados.

25. En una evaluación estandarizada internacional realizada en 2001 (PISA), los estudiantes finlandeses resultaron primeros o entre los primeros lugares en ciencias, lectura y matematicas.

26. En términos educativos, Finlandia se ubica por encima de países con demografía similar. (La vecina Noruega, por ejemplo, con características similares a Finlandia, sigue las estrategias de Estados Unidos y obtiene los mismos bajos resultados que éste a nivel internacional).

¿Por qué no nos gusta la LOMCE?

Nuevo recorte salarial a los empleados públicos de baja

El Gobierno, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos reducirán el sueldo de sus trabajadores también en los tres primeros días de baja sin justificar


El Gobierno, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos reducirán el sueldo de los empleados públicos también en los tres primeros días de baja sin justificar aunque permitirá que haya un mínimo de ausencias al año que no supongan descuentos en la nómina, según una enmienda del Grupo Popular en el Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
Desde el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria aprobado el pasado mes de julio, los empleados públicos en situación de incapacidad temporal, es decir, con baja médica, perciben el 50% del sueldo los tres primeros días de la baja, el 75% del sueldo desde el cuarto día hasta el vigésimo, y el 100% del sueldo a partir del día 21. Esto suponía que quien faltaba al trabajo con baja médica era peor tratado que las ausencias sin justificar.
El PP corrige una enmienda anterior para que quede claro que la ausencia al trabajo sin baja médica comportará el descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal en los términos y condiciones que establezcan para su personal cada una de las Administraciones Públicas. Mediante una orden ministerial se concretarán el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en año natural que no darán lugar a ese descuento. El Ministerio de Hacienda está ahora negociando cuántos días se permitirá estar enfermo sin que te descuenten de la nómina. Si no se aprueba antes de fin de año, a partir del 2 de enero desde la primera baja sin justificar se reducirá el sueldo.

dimecres, 5 de desembre de 2012

Cada docente valenciano tendrá una cuenta-formación


Plena autonomía a los centros

La Conselleria de Educación pondrá a disposición, a partir del próximo curso, de cada uno de los docentes no universitarios de la Comunitat una cuenta-formación propia y personal, a través de la cual podrán controlar en todo momento su historial formativo, decidir hacia donde encaminar sus esfuerzos de formación, cómo actualizar sus competencias profesionales o qué cursos son los más recomendados para su perfil, ha informado este departamento en un comunicado. 
La cuenta-formación es uno de los pilares del nuevo modelo de formación permanente del profesorado, diseñado por la conselleria de Educación, Formación y Empleo con el objetivo de conceder plena autonomía a los centros escolares para diseñar sus propios itinerarios de formación permanente del profesorado.
Según la consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, "con este nuevo programa, que comenzará a funcionar a partir de septiembre, los centros tendrán libertad para dirigir los itinerarios de formación y mejorar los resultados académicos, a través de la incorporación de nuevos conocimientos y competencias del profesorado".
Una de las principales novedades del nuevo modelo es la creación de una Unidad de Formación en cada centro docente, que será gestionada por un responsable o coordinador, que tendrá que presentar un Plan Anual de formación del centro y dedicará un número concreto de horas a la semana solo a esta tarea.
De esta forma, "cada colegio e instituto tendrá la posibilidad de detectar sus necesidades formativas y, sobre todo, de adaptarlas a su contexto", ha explicado la consellera. "Es un modelo de formación más eficiente y coherente, demandado por gran parte de la comunidad educativa", ha asegurado Català.
"El nuevo modelo de formación permanente del profesorado será un reflejo directo de la realidad del centro, de su proyecto educativo y del claustro e implicará activamente a toda la comunidad educativa", ha afirmado la consellera.
NUEVA RED Y DISEÑO 
Educación adaptará la red de formación permitiendo una descentralización de la toma de decisiones a favor de los centros, aumentando exponencialmente su capacidad de decisión, donde la evaluación de los resultados será determinantes para la continuidad y mejora de las acciones formativas.

El nuevo modelo establece tres ámbitos de decisión: El Servicio de Formación del Profesorado, la red Cefire y las Unidades de Formación Permanente.
En primer lugar, El Servicio de Formación del Profesorado diseña los ejes estratégicos de la formación, ejerce la alta dirección de la red de Cefire, impulsa la evaluación del modelo y facilita los recursos necesarios.
Por su parte, la red de Cefire evalúa a los coordinadores de cada centro educativo, supervisa el Plan anual de Formación Permanente y realiza funciones específicas de formación y de apoyo a los centros educativos.
Finalmente, la Unidad de Formación Permanente del Profesorado, coordinada por el nuevo responsable que redacta el documento de formación, detecta las necesidades formativas y asegura la transferencia de la formación a la mejora en el aula.
En este sentido, los equipos directivos, en base a su proyecto de dirección, van a participar para definir las medidas concretas de formación y, además, en vincularlas al resto de miembros de la comunidad educativa.
A través del coordinador de formación, no sólo se atenderán las necesidades del claustro y de cada docente en particular, sino que también se recogerán las aportaciones de las familias y de los representantes locales.
Además, la Conselleria está diseñando itinerarios específicos tanto para los equipos directivos como para los coordinadores de formación, que potencien las nuevas funciones que se han de asumir. A partir del mes de septiembre se implementará un ambicioso plan de formación inicial a todos los coordinadores de formación del tipo "formación para formadores".
COMPARTIR EXPERIENCIAS
El nuevo modelo no sólo atenderá las necesidades formativas, sino que además, va a facilitar compartir las experiencias que conducen a la mejora de los resultados del alumnado. Los centros educativos que evolucionan positivamente, propondrán actividades y formarán al resto de centros educativos de la Comunitat.

Además, el desarrollo de las tareas de coordinación tendrá una valoración especial en el concurso autonómico de traslados así como en el acceso a los diferentes cuerpos docentes como inspección, dirección y asesorías de formación, han explicado.
El reconocimiento de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo se concretará a través de la participación activa en talleres, en jornadas de intercambio de experiencias e incluso mediante visitas a los centros, para observar la organización y gestión dentro de su contexto real.
En este nuevo paradigma, se impulsará además la formación on-line y la creación de redes de trabajo en equipo que potencie el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje colaborativo, favoreciendo la difusión de experiencias entre centros educativos.
Además, se establecerán ejes estratégicos de la formación, comunes a todo el profesorado: plurilingüismo, tecnologías de aprendizaje colaborativo, trabajo por competencias y herramientas para la mejora de la convivencia.

dilluns, 3 de desembre de 2012

Sanidad impulsa una hora diaria de ejercicio físico en los colegios


MÁS DE LO MISMO, PROPAGANDA DE PARTIDO, ENGAÑOSA Y FALSA. 

  • Su objetivo de aumentar el ejercicio en los centros involucra a Educación
  • Sólo se instará a los centros a fomentar el ejercicio, con carácter voluntario
  • En ningún caso se estudia la ampliación de horas lectivas de educación física
  • Hasta un 45% de los niños de 6 a 9 años sufre exceso de peso


La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que está trabajando con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para buscar alguna "fórmula" para implantar una hora diaria de ejercicio físico y deporte en todos los colegios españoles.
Durante la clausura de la VI Convención NAOS que se ha celebrado en la sede del Ministerio, Mato ha recordado que las cifras de obesidad y sobrepeso en edad infantil en España son "dramáticas", ya que hasta un 45% de los niños de 6 a 9 años sufre exceso de peso (26% sobrepeso y 19% obesidad). "los hábitos que se aprenden de niños son los que quedan en el futuro", ha recordado.
Las conversaciones entre Sanidad y Educación ya han comenzado pero la fórmula que se baraja no pasa en ningún caso por aumentar las horas obligatorias de educación física. Fuentes del Ministerio de Educación aclaran que no se pretender convertirla en una "asignatura instrumental" ni que vaya a haber una hora diaria obligada. El Departamento de José Ignacio Wert sí se ha comprometido a que desde el colegio "se fomente el deporte entre los niños", informa Olga R. Sanmartín.
En la actualidad, hay entre dos y tres horas semanales de educación física en función de la edad y el centro. Aquí no se incluyen, como es lógico, las actividades extraescolares que se llevan a cabo fuera del horario lectivo. La propuesta de Mato pasa por incentivar esta actividad a cinco horas semanales, una hora al día. En todo caso, a fórmula viable sólo pasa por tener carácter de recomendación. Educación y Sanidad han hablado y se ha llegado al acuerdo para que se inste a los colegios a que fomentar el deporte.